• img
    Yükleniyor...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÇALIŞMALARINI İZLEME RAPORU

Yasa yapım süreçlerini incelediğimiz, Plan ve Bütçe Komisyonu Çalışmalarını İzleme Raporu yayınlandı. 

Vatandaşların yasama süreci hakkında bilgi sahibi olmasını ve sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine katılarak politika yapım süreçlerine dahil olmasını artırmayı amaçlayan rapor, mecliste.org’un tüm çalışmalarında vurguladığı şeffaflık, katılım ve ihtiyaca yönelik yasa yapımını temel alan daha iyi bir kamu politikası yapılmasına hizmet edecek ölçütler ışığında yasamanın mutfağı olan komisyonların çalışmalarını değerlendiriyor.