• img
    Yükleniyor...

Mecliste.org topluluk ilkeleri:

Doğruluğundan emin olmaksızın herhangi bir bilgi paylaşılmaz.
Yazılanları çürütmek, karşı tarafı itibarsızlaştırmak değil, ülke olarak hepimizin çıkarlarını kollayacak yasaların geçmesi için müzakere yapılır. Bu yüzden tartışmalarda küfür, hakarete verilmez. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadeler kullanılamaz. Şiddet ve baskıyı çekici kılan, insani değerleri küçük düşüren içerikler yer alamaz.
Mecliste Türkiye’de yasaların birbirinden farklı insanların ortak çıkarlarını yansıtması gerektiğini bilen insanlar içindir. Çeşitlilik, müzakere sürecimizi güçlendirmek içindir, birbirimize sırtımızı dönmek için değildir.
Hiç kimse dini, dili, ırkı, kökeni, sosyal statüsü, cinsiyeti, cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği, siyasi inanışları nedeniyle hakarete uğrayamaz, ayrımcılığa maruz kalamaz.
Düşünce, ifade ve vicdan özgürlüklerini sınırlayıcı; kişilerin inancını, bağlı oldukları toplumsal gelenekleri ya da gelenekten bağımsız yaşama özgürlüklerini incitici ve aşağılayıcı içeriğe yer verilmez.

Güvenlik ve gizlilik bildirimi

İşbu Gizlilik Bildirimi, mecliste.org içerisinde vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenlik ve gizliliğine ilişkin politikaları ve uygulamaları açıklamaktadır.

Mecliste.org internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

Mecliste.org ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından www.mecliste.org adlı web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. Mecliste.org sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, veri paylaşımı ve yasal diğer yöntemlerle olabilir. Mecliste.org, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

Mecliste.org’a kayıt olarak üye sıfatının kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, , e-posta adresi, vb.) formlar aracılığıyla vermeleri gerekmektedir. Mecliste.org  kişisel bilgileri kullanıcının bilgisi ve onayı ile toplar.

Toplanan bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. Mecliste.org tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler hukuka aykırı olarak üçüncü kişi ve kurumlarla kesinlikle paylaşılmaz.  Kişisel bilgiler, demografik veri, istatistik tutma vb. işlerde kullanılabilir.

Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Mecliste.org, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Mecliste.org bağlantı sağladığı 3. parti sitelerde kullanıcıya ait şifre ve hesaplarının güvenliğinden sorumlu değildir. Mecliste.org , bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, (Örnek:ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, diğer sosyal medya kullanıcı adları, profil resimleri)  ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Mecliste.org, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. Mecliste.org aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

1. Yasa, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara  uyulmasının gerektiği haller,
2. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
3. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

Mecliste.org kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

5651 numaralı kanun uyarınca mecliste.org, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Mecliste.org, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, 5651 numaralı Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

Kullanıcıların yazdığı hiçbir yorumdan, kullanıcı içeriğinden mecliste.org sorumlu değildir. Sorumluluk, yorum yapan kişinin kendisine aittir.

IP bilgileri, mecliste.org tarafından saklanmaktadır. Ancak bu bilgi, yer ve kişi tespiti için kullanılmayacak, saklı tutulacaktır. Kanunların belirlediği kullanım süreleri dolan veriler sistem içinde yok edilir. Kişisel bilgiler kesinlikle hukuka aykırı paylaşılmaz.