• img
    Yükleniyor...

Milli Savunma Komisyonu

Komisyon Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonlarından biri de Milli Savunma Komisyonu.

Milli Savunma Komisyonu, Meclis Başkanlığınca kendisine havale edilen milli güvenlik, savunma, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevli veya emekli personeline ilişkin bu personelin beslenmesi, eğitimi, özlük hakları, harcırah düzenlemeleri ile mesleğe alınma, çıkarılma veya meslekte yükselmeleri ve benzeri konulardaki kanun tekliflerini görüşür.

Türk parlamento tarihinde milli güvenlik ve savunma ile ilgili konuları görüşmek üzere özel olarak ilk komisyon 20 Eylül 1877 tarihli Heye’et-i Ayan Nizamname-i Dahilisi’ ile “Askeriyye Encümeni” adı ile kurulmuştur. Bu encümen, Hey’et-i Ayan Nizamname-i Dahilisi’nde Muvakkat Encümen olarak kurulan 6 encümenden biridir. Bu düzenlemeden sonra benzer konuları görüşmek üzere 2 Mayıs 1927 tarihli TBMM Dahili Nizamnamesi’nde “Milli Müdafaa Encümeni” ismi ile bir komisyon kurulmuştur.

 

 

28. Yasama Dönemi Komisyon Üyeleri

Komisyonun 2'si kadın, 25'i erkek olmak üzere toplam 27 üyesi bulunuyor.

Ayrıca Milli Savunma Komisyonu, AK Parti'den 13, CHP'den 6, DEM Parti'den 3, MHP ve İYİ Parti'den 2, Saadet Partisi'nden ise 1 üye barındırıyor.

Komisyonun üyeleri, görevleri, siyasi partileri ve TBMM portreleri:

# İsmi Görevi Siyasi Partisi

İletişim, Özgeçmiş ve

Yasama Faaliyetleri

1 Hulusi AKAR Başkan AK Parti
2 Refik ÖZEN Başkanvekili AK Parti
3 Zuhal KARAKOÇ DORA Sözcü MHP
4 Mehmet Ali ÇELEBİ Katip AK Parti
5 Ayyüce TÜRKEŞ TAŞ Üye İYİ Parti
6 Mustafa Nedim YAMALI Üye Saadet Partisi
7 İbrahim Ethem TAŞ Üye AK Parti
8 Feyzi BERDİBEK Üye AK Parti
9 Ayhan SALMAN Üye AK Parti
10 Özgür CEYLAN Üye CHP
11 Mehmet KAMAÇ Üye DEM Parti
12 Onur DÜŞÜNMEZ Üye DEM Parti
13 Vezir Coşkun PARLAK Üye DEM Parti
14 Mehmet Uğur GÖKGÖZ Üye AK Parti
15 Dursun ATAŞ Üye İYİ Parti
16 Aşkın GENÇ Üye CHP
17 Mustafa KAPLAN Üye AK Parti
18 Ahmet ÖNAL Üye CHP
19 Metin İLHAN Üye CHP
20 Abdullah AĞRALI Üye AK Parti
21 Konur Alp KOÇAK Üye MHP
22 İbrahim Ufuk KAYNAK Üye AK Parti
23 Seyit TORUN Üye CHP
24 Muhammed AVCI Üye AK Parti
25 Mehmet Ali CEVHERİ Üye AK Parti
26 Abdürrahim DUSAK Üye AK Parti
27 Tahsin BECAN Üye CHP

 

Komisyon İzleme Çalışmaları

mecliste.org, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirdiği komisyon izleme çalışmalarını, gönüllü bir çalışma grubu sayesinde  gerçekleştirmektedir.

Komisyon izleme toplantıları gündemi değerlendirmek, Meclis izleme çalışmaları kapsamında verilen görevleri tartışmak ve bu görevlerin sonuçlarını irdelemek üzere düzenlenmektedir.

Bu görevler ise izlemenin kilit noktası olan bilimsel ölçütlerin takip edilmesi; bu bulguların değerlendirilmesi ve komisyon üzerine yapılan araştırmaları konu alacak şekilde dağıtılmakta ya da çalışma grubu üyeleri tarafından seçilmektedir.