• img
    Yükleniyor...

Plan ve Bütçe Komisyonu

Komisyon Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonlarından biri de Plan ve Bütçe Komisyonu.

Plan ve Bütçe Komisyonu; başta ilgili yıla ilişkin merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi ve merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifi olmak üzere Meclis Başkanlığı tarafından kendisine havale edilen vergi, resim, harçlara ilişkin düzenlemeler, sigortacılık sistemi, kamu personel rejimi, sosyal güvenlik sistemi, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapısı, ticaret hayatı, bankacılık, finans ve sermaye piyasaları gibi toplumun bütününü ilgilendiren iktisadi, sosyal ve mali konulara ilişkin bütçeye yük getiren kanun tekliflerini görüşür.

Ayrıca, kalkınma planlarının görüşülmesi, Komisyona havale edilen Sayıştay raporlarının görüşülmesi, boş bulunan Sayıştay Başkanlığı ve Sayıştay üyeliği seçimleri için gerekli değerlendirmelerin yapılması ve aday belirlemek üzere ön seçim yapılması, Türkiye Varlık Fonuna ilişkin denetim raporlarının görüşülerek denetlenmesi ve ilgili mevzuat gereği çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme sunumlarının değerlendirilmesi Plan ve Bütçe Komisyonunun görev ve yetkileri arasındadır.

 

28. Yasama Dönemi Komisyon Üyeleri

Komisyonun 2'si kadın, 29'u erkek olmak üzere toplam 31 üyesi bulunuyor.

Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti'den 15, CHP'den 7, MHP ve DEM Parti'den 3, İYİ Parti'den 2 ve Saadet Partisi'nden ise 1 üye barındırıyor.

Komisyonun üyeleri, görevleri, siyasi partileri ve TBMM portreleri:

# İsmi Görevi Siyasi Partisi

İletişim, Özgeçmiş ve

Yasama Faaliyetleri

1 Mehmet MUŞ Başkan AK Parti
2 İsmail Faruk AKSU Başkanvekili MHP
3 Orhan ERDEM Sözcü AK Parti
4 Nilgün ÖK Katip AK Parti
5 Resul KURT Üye AK Parti
6 Heval BOZDAĞ Üye DEM Parti
7 Hüseyin ALTINSOY Üye AK Parti
8 Orhan YEGİN Üye AK Parti
9 Cavit ARI Üye CHP
10 Mustafa ERDEM Üye CHP
11 Hakkı Saruhan OLUÇ Üye DEM Parti
12 Ahmet KILIÇ Üye AK Parti
13 Ejder AÇIKKAPI Üye AK Parti
14 Mehmet Mustafa GÜRBAN Üye İYİ Parti
15 Selim TEMURCİ Üye Saadet Partisi
16 Yaşar KIRKPINAR Üye AK Parti
17 Ümit ÖZLALE Üye İYİ Parti
18 Rahmi Aşkın TÜRELİ Üye CHP
19 Cevdet AKAY Üye CHP
20 Mustafa Baki ERSOY Üye MHP
21 Necmettin ERKAN Üye AK Parti
22 Sami ÇAKIR Üye AK Parti
23 Mustafa KALAYCI Üye MHP
24 Veli AĞBABA Üye CHP
25 Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU Üye CHP
26 Seydi GÜLSOY Üye AK Parti
27 Tahsin OCAKLI Üye CHP
28 Ertuğrul KOCACIK Üye AK Parti
29 Ersan AKSU Üye AK Parti
30 İsmail GÜNEŞ Üye AK Parti
31 Gülcan KAÇMAZ SAYYİĞİT Üye DEM Parti

 

Komisyon İzleme Çalışmaları

mecliste.org, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirdiği komisyon izleme çalışmalarını, gönüllü bir çalışma grubu sayesinde  gerçekleştirmektedir.

Komisyon izleme toplantıları gündemi değerlendirmek, Meclis izleme çalışmaları kapsamında verilen görevleri tartışmak ve bu görevlerin sonuçlarını irdelemek üzere düzenlenmektedir.

Bu görevler ise izlemenin kilit noktası olan bilimsel ölçütlerin takip edilmesi; bu bulguların değerlendirilmesi ve komisyon üzerine yapılan araştırmaları konu alacak şekilde dağıtılmakta ya da çalışma grubu üyeleri tarafından seçilmektedir.