• img
  Yükleniyor...

Dijital Mecralar Komisyonu

Komisyon Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonlarından biri de Dijital Mecralar Komisyonu.

Dijital Mecralar Komisyonu, 23/7/2020 tarihli ve 7252 sayılı 'Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlar Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi ile kuruldu.

Komisyonun kurulma amacı; kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler ile yapılan iş ve işlemler hakkında inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini yürütmek.

Komisyonun Görevleri

 • Kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek;
 • Komisyon Başkanlığının talebi üzerine ya da ihtisas komisyonlarınca talep edilmesi halinde; Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini görev alanı yönünden inceleyerek görüş sunmak;
 • İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak;
 • İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak;
 • İnternet kullanımı ve etkileriyle ilgili uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, bu konular hakkında gerektiğinde yurtdışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda görüş ve önerler sunmak;
 • İnternetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlikler ve projeler yapmak.

Komisyonun Yetkileri

 • Görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi almak,
 • Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanmak,
 • Gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanları fikirlerini almak üzere çağırmak.

28. Yasama Dönemi Komisyon Üyeleri

Komisyonun 7'si kadın, 10'u erkek olmak üzere toplam 17 üyesi bulunuyor.

Ayrıca Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti'den 8; CHP'den 4; DEM Parti'den 2; MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden ise 1 üye barındırıyor.

Komisyonun üyeleri, görevleri, siyasi partileri ve TBMM portreleri:

# İsmi Görevi Siyasi Partisi

İletişim, Özgeçmiş ve

Yasama Faaliyetleri

1 Hüseyin YAYMAN Başkan AK Parti
2 Nazım ELMAS Başkanvekili AK Parti
3 Zeynep YILDIZ Sözcü AK Parti
4 Levent UYSAL Katip MHP
5 Lütfiye Selva ÇAM Üye AK Parti
6 Okan KONURALP Üye CHP
7 Hasan ÖZTÜRK Üye CHP
8 Sevilay ÇELENK ÖZEN Üye DEM Parti
9 Yüksel Mansur KILINÇ Üye CHP
10 Büşra PAKER Üye AK Parti
11 Şebnem BURSALI Üye AK Parti
12 Burcugül ÇUBUK Üye DEM Parti
13 Ahmet Tuncay ÖZKAN Üye CHP
14 Mahmut ARIKAN Üye Saadet Partisi
15 Selcan HAMŞIOĞLU Üye İYİ Parti
16 Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ Üye AK Parti
17 Muammer AVCI Üye AK Parti

 

Komisyon İzleme Çalışmaları

mecliste.org, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirdiği komisyon izleme çalışmalarını, gönüllü bir çalışma grubu sayesinde  gerçekleştirmektedir.

Komisyon izleme toplantıları gündemi değerlendirmek, Meclis izleme çalışmaları kapsamında verilen görevleri tartışmak ve bu görevlerin sonuçlarını irdelemek üzere düzenlenmektedir.

Bu görevler ise izlemenin kilit noktası olan bilimsel ölçütlerin takip edilmesi; bu bulguların değerlendirilmesi ve komisyon üzerine yapılan araştırmaları konu alacak şekilde dağıtılmakta ya da çalışma grubu üyeleri tarafından seçilmektedir.