• img
    Yükleniyor...

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu

Komisyon Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonlarından biri de Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu.

KİT Komisyonu, 1938 yılında çıkarılan 3460 sayılı Kanunla; Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi amacıyla kurulmuş, daha sonra, 61 ve 82 Anayasalarında kuvvetler ayrılığı ilkesine göre Kamu İktisadi Teşebbüslerinin TBMM tarafından denetimi, özel bir kanunla düzenlenmiştir.

Böylece, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetim faaliyeti, 3346 ve 6085 sayılı kanunlarda öngörülen usuller çerçevesinde Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenen kuruluşların her biri için hazırlanan yıllık denetim raporları üzerinden gerçekleştirilir.

Kısacası KİT Komisyonu'nun görevi; sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının denetimlerini gerçekleştirmektir.

 

28. Yasama Dönemi Komisyon Üyeleri

Komisyonun 2'si kadın, 33'ü erkek olmak üzere toplam 35 üyesi bulunuyor.

Ayrıca KİT Komisyonu, AK Parti'den 15; CHP'den 8; DEM Parti ve MHP'den 3; İYİ Parti'den 2; Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti ve HÜDA-PAR'dan ise 1 üye barındırıyor.

Komisyonun üyeleri, görevleri, siyasi partileri ve TBMM portreleri:

# İsmi Görevi Siyasi Partisi

İletişim, Özgeçmiş ve

Yasama Faaliyetleri

1 Mustafa SAVAŞ Başkan AK Parti
2 Yüksel COŞKUNYÜREK Başkanvekili AK Parti
3 Mevlüt KARAKAYA Sözcü MHP
4 Durmuş Ali KESKİNKILIÇ Katip AK Parti
5 Orhan SÜMER Üye CHP
6 Hüseyin ÖZHAN Üye AK Parti
7 Aykut KAYA Üye İYİ Parti
8 İsmail OK Üye AK Parti
9 Ali Taylan ÖZTAYLAN Üye AK Parti
10 İzzet AKBULUT Üye CHP
11 Mehmet TAHTASIZ Üye CHP
12 Fatma AKSAL Üye AK Parti
13 Süleyman KARAMAN Üye AK Parti
14 Mustafa SARIGÜL Üye CHP
15 Bünyamin BOZGEYİK Üye AK Parti
16 Şahzade DEMİR Üye HÜDA-PAR
17 Ali TEMÜR Üye AK Parti
18 Lütfi KAŞIKÇI Üye MHP
19 Osman ZABUN Üye AK Parti
20 Cemal ENGİNYURT Üye Demokrat Parti
21 Ali GÖKÇEK Üye CHP
22 Özgür KARABAT Üye CHP
23 Mahir POLAT Üye CHP
24 Sayın Bayar ÖZSOY Üye AK Parti
25 Mehmet AŞILA Üye Yeniden Refah Partisi
26 Hasan EKİCİ Üye Saadet Partisi
27 Mehmet DEMİR Üye AK Parti
28 Ali KIRATLI Üye AK Parti
29 Mehmet Zeki İRMEZ Üye DEM Parti
30 Mahmut DİNDAR Üye DEM Parti
31 Kayhan TÜRKMENOĞLU Üye AK Parti
32 Gülderen VARLİ Üye DEM Parti
33 Lütfullah KAYALAR Üye İYİ Parti
34 İbrahim Ethem SEDEF Üye MHP
35 Deniz YAVUZYILMAZ Üye CHP

 

Komisyon İzleme Çalışmaları

mecliste.org, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirdiği komisyon izleme çalışmalarını, gönüllü bir çalışma grubu sayesinde  gerçekleştirmektedir.

Komisyon izleme toplantıları gündemi değerlendirmek, Meclis izleme çalışmaları kapsamında verilen görevleri tartışmak ve bu görevlerin sonuçlarını irdelemek üzere düzenlenmektedir.

Bu görevler ise izlemenin kilit noktası olan bilimsel ölçütlerin takip edilmesi; bu bulguların değerlendirilmesi ve komisyon üzerine yapılan araştırmaları konu alacak şekilde dağıtılmakta ya da çalışma grubu üyeleri tarafından seçilmektedir.