• img
    Yükleniyor...

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu

Komisyon Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonlarından biri de Avrupa Birliği Uyum Komisyonu.

AB Uyum Komisyonu, Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmek, Avrupa Birliğindeki gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeler konusunda TBMM'yi bilgilendirmek ve istenildiğinde Meclis'e sunulan kanun teklifleri ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Avrupa Birliği mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak üzere 15.04.2003 tarihli ve 4847 sayılı Kanunla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde faaliyette bulunan 17. komisyon olarak kuruldu.

Komisyonun Görevleri
  • Başkanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifleri ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Avrupa Birliği Mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak.
  • Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere etmek.
  • Her yasama yılının sonunda Türkiye'nin AB'ye katılım sürecindeki gelişmelere ve Komisyonun o yılki faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme raporu hazırlamak ve bunu TBMM'nin ve yürütmenin bilgisine sunmak.
  • AB'deki gelişmeleri takip etmek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda TBMM'yi bilgilendirmek.
  • AB kurumları ile diğer üye ve aday ülke eş parlamentoları ve Avrupa Birliği komisyonlarıyla ilişkileri yürütmek.
  • AB'ye katılım konusunda TBMM'nin çalışmalarına ilişkin gerekli bilgi ve dokümanları temin etmek.
  • AB'ye katılım konusunda kamuyu bilgilendirici etkinlikler yapmak.

Komisyon, görevleri ile ilgili olarak, bakanlıklardan, genel ve katma bütçeli dairelerden, mahalli idarelerden, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkilerine de ayrıca sahip.

Komisyon Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve ulusal parlamentoların AB işlerinden sorumlu komisyonlarıyla toplantılar ve görüşmeler yaparak bir tür parlamenter diplomasi yürütür. Böylece, Türkiye'nin AB'ye katılımı yönünde parlamenter düzeyde çalışmalar da yapılır. Her yıl düzenli olarak katılım sağlanan "Avrupa Birliği Parlamentoları Avrupa İşleri Komisyonları Konferansı" (COSAC) ve "Batı Balkanlar Avrupa Birliği Bütünleşme Komisyonları Konferansı" (COSAP) bunun örneklerinden biridir.

Ayrıca, AB Uyum Komisyonu üyeleri, 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşmasına dayanılarak oluşturulan Türkiye – AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyelerini de oluşturmaktadır.

28. Yasama Dönemi Komisyon Üyeleri

Komisyonun 5'i kadın, 20'si erkek olmak üzere toplam 25 üyesi bulunuyor.

Ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu, AK Parti'den 12; CHP'den 5; DEM, MHP ve İYİ Parti'den 2; Saadet ve Yeniden Refah Partisi'nden ise 2 üye barındırıyor.

Komisyonun üyeleri, görevleri, siyasi partileri ve TBMM portreleri:

# İsmi Görevi Siyasi Partisi

İletişim, Özgeçmiş ve

Yasama Faaliyetleri

1 Burhan KAYATÜRK Başkan AK Parti
2 Meryem GÖKA Başkanvekili AK Parti
3 Zuhal KARAKOÇ DORA Sözcü MHP
4 Ayşegül DOĞAN Katip DEM Parti
5 İshak ŞAN Üye AK Parti
6 Özgür Erdem İNCESU Üye CHP
7 Osman Cengiz ÇANDAR Üye DEM Parti
8 Jale Nur SÜLLÜ Üye CHP
9 Mesut BOZATLI Üye AK Parti
10 Doğan BEKİN Üye Yeniden Refah Partisi
11 Kadri Enis BERBEROĞLU Üye CHP
12 İsmail Emrah KARAYEL Üye AK Parti
13 Nimet ÖZDEMİR Üye İYİ Parti
14 Oğuz ÜÇÜNCÜ Üye AK Parti
15 Ahmet Ersagun YÜCEL Üye İYİ Parti
16 Yüksel TAŞKIN Üye CHP
17 Murat Cahid CINGI Üye AK Parti
18 Fahri ÖZKAN Üye CHP
19 Konur Alp KOÇAK Üye MHP
20 Selman ÖZBOYACI Üye AK Parti
21 Ali Fazıl KASAP Üye Saadet Partisi
22 Abdurrahman BABACAN Üye AK Parti
23 Ahmet Mücahit ARINÇ Üye AK Parti
24 Emre ÇALIŞKAN Üye AK Parti
25 Abdülkadir Emin ÖNEN Üye AK Parti

Komisyon İzleme Çalışmaları

mecliste.org, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirdiği komisyon izleme çalışmalarını, gönüllü bir çalışma grubu sayesinde  gerçekleştirmektedir.

Komisyon izleme toplantıları gündemi değerlendirmek, Meclis izleme çalışmaları kapsamında verilen görevleri tartışmak ve bu görevlerin sonuçlarını irdelemek üzere düzenlenmektedir.

Bu görevler ise izlemenin kilit noktası olan bilimsel ölçütlerin takip edilmesi; bu bulguların değerlendirilmesi ve komisyon üzerine yapılan araştırmaları konu alacak şekilde dağıtılmakta ya da çalışma grubu üyeleri tarafından seçilmektedir.