• img
    Yükleniyor...

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu

Komisyon Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonlarından biri de Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 2014 tarihli ve 6532 sayılı 'Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' uyarınca kuruldu. Komisyon, söz konusu Kanun ve Meclis İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ve denetim görevini haiz bir ihtisas komisyonu.

Komisyonun görevleri,

  • Cumhurbaşkanlığınca; MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK Başkanlığı tarafından yürütülen güvenlik ve istihbari faaliyetlere ilişkin olarak hazırlanacak yıllık raporlar üzerine inceleme ve görüşmelerini tamamlayarak TBMM Başkanlığına sunulmak üzere bir rapor hazırlamak;
  • Millî güvenliğe ilişkin konularda görüş ve öneriler sunmak;
  • Güvenlik ve istihbarat konularında uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek;
  • Kendi faaliyetlerine ilişkin rapor hazırlamak ve
  • Güvenlik ve istihbarat hizmetleri sırasında elde edilen kişisel verilerin güvenliğini ve bireyin hak ve özgürlüklerini koruyucu öneriler geliştirmektir.

Komisyon görüşmeleri kapalı oturumla yapılır ve bu oturumlarda Komisyon üyeleri, ilgili bakanlar, görevli hükümet temsilcileri ve Komisyonda görev yapan yasama uzmanları ile stenograflardan başkası bulunamaz. Bu sebeple komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi ve belgelerin saklanmasında ve korunmasında gizlilik esas. Komisyon görüşmelerine katılanlar ile bu görüşmelere herhangi bir suretle vâkıf olanlar, Komisyon çalışmaları ve görüşülen konular hakkında hiçbir açıklama yapamaz. Çünkü bu bilgiler devlet sırrı olarak saklamakla yükümlüdür.

28. Yasama Dönemi Komisyon Üyeleri

Komisyonun 2'si kadın, 15'i erkek olmak üzere toplam 17 üyesi bulunuyor.

Ayrıca Çevre Komisyonu, AK Parti'den 13, CHP'den 6, DEM Parti'den 3, MHP ve İYİ Parti'den 2, Saadet Partisi'nden ise 1 üye barındırıyor.

Komisyonun üyeleri, görevleri, siyasi partileri ve TBMM portreleri:

# İsmi Görevi Siyasi Partisi

İletişim, Özgeçmiş ve

Yasama Faaliyetleri

1 Veysal TİPİOĞLU Başkan AK Parti
2 Serkan BAYRAM Başkanvekili AK Parti
3 Osman SAĞLAM Sözcü AK Parti
4 Mehmet Uğur GÖKGÖZ Katip AK Parti
5 Ahmet Fethan BAYKOÇ Üye AK Parti
6 Hüseyin OLAN Üye DEM Parti
7 Hasan ÖZTÜRKMEN Üye CHP
8 Adnan Şefik ÇİRKİN Üye İYİ Parti
9 Yahya ÇELİK Üye AK Parti
10 Mustafa KAYA Üye Saadet Partisi
11 Yüksel Mansur KILINÇ Üye CHP
12 Tamer OSMANAĞAOĞLU Üye MHP
13 İsmail Atakan ÜNVER Üye CHP
14 Tamer AKKAL Üye AK Parti
15 Süreyya ÖNEŞ DERİCİ Üye CHP
16 Sümeyye BOZ Üye DEM Parti
17 Murat KAYA Üye AK Parti

 

Komisyon İzleme Çalışmaları

mecliste.org, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirdiği komisyon izleme çalışmalarını, gönüllü bir çalışma grubu sayesinde  gerçekleştirmektedir.

Komisyon izleme toplantıları gündemi değerlendirmek, Meclis izleme çalışmaları kapsamında verilen görevleri tartışmak ve bu görevlerin sonuçlarını irdelemek üzere düzenlenmektedir.

Bu görevler ise izlemenin kilit noktası olan bilimsel ölçütlerin takip edilmesi; bu bulguların değerlendirilmesi ve komisyon üzerine yapılan araştırmaları konu alacak şekilde dağıtılmakta ya da çalışma grubu üyeleri tarafından seçilmektedir.