• img
    Yükleniyor...

mecliste.org ve Denge Denetleme Ağı

Katılımcı ve Şeffaf Bir Yasama Süreci Olmadan Denge ve Denetleme Olmaz!

Mecliste.org, daha katılımcı ve şeffaf bir yasama sürecinin hayata geçirilebilmesi hedefiyle, bu sürecin tüm unsurlarının katkı sunabilmesi ve yararlanabilmesi için Denge ve Denetleme Ağı tarafından sunulan bir araçtır.

Bir ülkede demokrasinin güçlenmesi ve iyi işlemesi, sağlam bir denge ve denetleme sistemini gerektirir. Bu da, kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir yargı, etkin bir yasama organı ile elbette katılımcı vatandaşlar ve sivil toplumun varlığı demektir.

Yasaların, vatandaşların talep ve ihtiyaçları temel alınarak yapılması için bu talep ve ihtiyaçların ifade edilebilmesi gerekir. Bunun yolu da, hem yasama sürecinin şeffaflaştırılması hem de bu sürece etkin katılımın sağlanmasından geçer. Mecliste.org, hepimizin hayatını etkileyen yasa tasarı ve tekliflerini bizler için anlaşılır hale getiriyor; zamanlama ve içeriklerine dair bilgi veriyor; görüşlerimizi dile getirip tartışabilmemiz için Türkiye’de bugüne kadar var olmayan, yepyeni bir alan açıyor. Böylece, yasa yapım sürecinin daha şeffaf ve katılımcı hale gelmesine; yani denge ve denetleme sisteminin etkin şekilde işlemesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Hepimizin dahil olduğu bir yasama süreci, nasıl yaşayacağımıza dair bir arada konuşmaya başlamak demektir. Yapımında söz sahibi olduğumuz yasalara daha içten ve ikna olarak uymak; bunları sahiplenmek demektir. Bu da, toplumsal huzur ve adalet duygusunun daha çok yerleşmesini sağlar, demokrasiyi hepimizin hayatında görünür hale getirir.

Denge ve Denetleme Ağı kimdir?

Denge ve Denetleme Ağı, Türkiye’de katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için mücadele eden bir harekettir. Özgürlük, eşitlik, istikrar, adalet, refah ve barışın garanti altına alınması için güçlü bir denge ve denetlemenin şart olduğunu düşünür.

Denge ve Denetleme Ağı, daha güçlü bir demokrasi hedefiyle çalışmak isteyen vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulmuştur. Birbirinden farklı siyasi duruş ve yaklaşımlara sahip bütün üyeler, ortak bir denge denetleme talebinde buluşarak çalışmalar yürütür.

Daha ayrıntılı bilgiye www.dengedenetleme.org adresinden ulaşabilirsiniz.