• img
    Yükleniyor...

27. YASAMA DÖNEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

TBMM'nin 27. Yasama Dönemi'ni (7 Temmuz 2018 - 7 Nisan 2023) incelediğimiz performans değerlendirme raporumuz yayımlandı.

Nicel verilere dayalı raporumuzda, "6 yasama yılı boyunca neler kanunlaştı, kaç soru önergesi cevaplandı, torba yasalar neleri değiştirdi, dünya parlamentolarıyla karşılaştırıldığında tablo nasıl ve stratejik hedeflere göre Meclis nasıldı” gibi soruların yanıtlarına odaklandık. "27. YASAMA DÖNEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU"nda uzman görüşlerine de yer vererek, Meclis'in yasama ve denetim işlevlerini ortaya koyduk.