• img
    Yükleniyor...

6. Yargı Paketi Mecliste!

Adalet Komisyonu'nda kamuoyunda 6'ncı Yargı Paketi olarak bilinen 24 maddelik ‘Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’  Salı günü görüşülecek. Düzenleme, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Noterlik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler öngörüyor.

Türk Ceza Kanunu'nun ‘fiyatları etkileme’ başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre, fiyatları etkileme suçuyla etkin mücadele gerekçesiyle suçun cezası artırılıyor. Buna göre, işçi ücretlerinin, besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber, havadis yayan veya hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar verilmesi öngörülen hapis süresi, "bir yıldan üç yıla" şeklinde değiştiriliyor.

Danıştay Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, sabit üyelerle görev yapan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, iş yükü dikkate alınarak yargılamada gecikmelere sebebiyet verilmemesi amacıyla mevcut yapısıyla çalışması için belirlenen süre, 31 Aralık 2022'den 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılıyor.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, yargıda hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Yürürlüğü 1 Ocak 2023'te başlayacak uygulamaya göre, hakim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak. Hakim ve savcı yardımcıları, atanmalarının ardından temel eğitime alınacak. Hakim ve savcı yardımcıları, temel eğitim döneminin sonunda yazılı sınava tabi tutulacak ve aldıkları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere ayrı ayrı sıralanacak.