• img
    Yükleniyor...

'Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi' Başlıyor!

mecliste.org: Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi (12-13-14 Kasım)

Son Başvuru Tarihi: 28 Ekim Cuma, Saat 12.00

mecliste.org olarak, yasama faaliyetlerine katılmak ve etki etmek için sivil toplumu güçlendirmek üzere bu yıl 3.eğitimimiz için kolları yeniden sıvadık.

Meclisin yasama ve denetim yaparken gücünü tam anlamıyla ortaya koyabilmesi için vatandaşlar ve sivil toplum olarak bizlere de büyük iş düşüyor.

Eğitim Neleri Amaçlıyor?

  • Siyasette söz sahibi olan ve demokratikleşme ilkesi gereğince vatandaşların yönetime aktif katılımını sağlayan araç ve yöntemlere dair teorik ve pratik bilgiler sunmak,

  • Bu araç ve yöntemlerin kullanımına ilişkin teorik ve pratik bilgiler sunarak, vatandaşların ve sivil toplumun yasa yapım süreçlerine aktif katılımlarını, yasaların etkilerinin izlemelerini ve değerlendirmelerini kolaylaştırmak.

Eğitim Neleri Hedefliyor?

Katılımcıları için; 
- Hükümet sistemleri ve meclis yapısına dair temel bilgiler;
- Yasama ve denetim süreçlerini etkin izleme ve değerlendirme;
- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işlev, faaliyet ve görevlerini etkin izleme ve değerlendirme;
- Yasamada aktif vatandaşlık ve katılımcılık;
- Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret;
- Veri doğrulama (fact-checking);
- Lobiciliğin temelleri;
- Savunuculuk döngüsü
Başvuru Kriterleri Neler?
- Sivil toplumda aktif rol almak.
- İzleme, değerlendirme ve katılım ile ilgili gündem oluşturma deneyimine sahip olmak ya da izleme çalışmalarına ilgi duymak.
- Program sonrası, olası izleme, değerlendirme ve katılım çalışmalarının mecliste.org platformu ile paylaşmak konusunda gönüllülük göstermek.
- İyi derecede iletişim becerilerine sahip olmak.
Not: Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır. Başvuru değerlendirmeleri belirlenen çeşitlilik kriterleri doğrultusunda yapılacaktır.
Konaklama ve Ulaşım:
- ‘Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi’ 12-13-14 Kasım (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) günleri Ankara Best Otel'de gerçekleştirilecektir.
- Ankara dışından gelen katılımcılar için lojistik ve konaklama giderleri Denge ve Denetleme Ağı tarafından karşılanacaktır.