• img
    Yükleniyor...

27. DÖNEM 5. YASAMA YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin son bir yılını incelediğimiz ‘TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı Performans Değerlendirme Raporu’nu yayımlandı.

Nicel verilere dayalı raporumuzda, “5. yasama yılında neler kanunlaştı, kaç soru önergesi cevaplandı, torba yasalar neleri değiştirdi, dünya parlamentolarıyla karşılaştırıldığında tablo nasıl” gibi soruların yanıtlarına odaklandık. 5. yasama yılının geniş kapsamlı bir değerlendirmesini yaptığımız raporda, kamuoyunda ses getiren yasaları içerik analizi yöntemiyle irdeledik, verilerle ve uzman görüşleriyle yasama ve denetim işlevleri ortaya koyduk.