• img
    Yükleniyor...

Ek Bütçe TBMM'ye Sunuldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak. Cumhurbaşkanı ödeneği de %20,2 oranında artırıldı.

Meclis’e sunulan ek bütçe kanun teklifinin gerekçesinde, ek ödenek ihtiyacının elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışın vatandaşa yansıtılmaması için BOTAŞ’ın çıkış fiyatlarına aynı oranda artış yapılmaması kaynaklı transferler, memurlara yapılacak maaş artışı, maaş artışı kaynaklı sosyal güvenlik prim giderleri, vatandaşların sosyal güvenlik prim ödemeleri olarak gösterildi.

TEKLİFİN GEREKÇESİ: MAAŞ VE ENERJİ GİDERLERİ 

TBMM’ye sunulan ek bütçe kanun teklifinin gerekçesinde, ek ödenek ihtiyacının elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışın vatandaşa yansıtılmaması için BOTAŞ’ın çıkış fiyatlarına aynı oranda artış yapılmaması kaynaklı transferler, memurlara yapılacak maaş artışı, maaş artışı kaynaklı sosyal güvenlik prim giderleri, vatandaşların sosyal güvenlik prim ödemeleri olarak gösterildi.

Yine ek bütçe gerekçesinde eğitim ve yaşlı bakımı gibi sosyal yardımlar ile gıda regülasyonkuruluşlarına yapılan transferlere de vurgu yapıldı.

Memur ve kamu işçi toplu sözleşmelerine Ocak ve Şubat aylarında yapılan kanun ve ilave sözleşmelerle yapılan iyileştirme de ek bütçe gerekçelerinden biri olarak gösterildi. Gerekçede, Cumhurbaşkanı ödeneğinin artırılmasına ilişkin bir gerekçe belirtilmedi.

GİDER ÖDENEKLERİ HANGİ KALEMLERDE NE KADAR?

Buna göre verilen ilave ödenek tutarları şöyle:

Gider Kalemi Ödenek Tutarı (TL)
Personel Gideri 16 milyar 823 milyon 485 bin
Mal ve Hizmet Alım Gideri 86 milyar 663 milyon 870 bin
Faiz Giderleri 89 milyar 416 milyon 338 bin
Cari Transfer 421 milyar 17 milyon 578 bin
Sermaye Giderleri 74 milyar 93 milyon 864 bin
Sermaye Transferleri 13 milyar 579 milyon 640 bin
Borç Verme 140 milyar 24 milyon
Yedek Ödenek 38 milyar 856 milyon