• img
  Yükleniyor...

İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu

İstanbul Finans Merkezi (İFM)'nin uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonunun sağlanmasını amaçlayan kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklifle, merkezde faaliyet gösterecek şirketlere kurumlar vergisi muafiyeti tanınacak.  İFM’nin tüm altyapı ve üstyapı işletmesi için bir yönetici şirket kurulacak. Yönetici şirket, Türkiye Varlık Fonu sorumluluğunda olacak.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve 62 Milletvekilinin imzasıyla Meclis’e sunulan İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili kanun teklifi 12 maddeden  oluşuyor. Teklife göre, İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyette bulunan katılımcılara Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın defter ve belgeleri yabancı para birimleriyle tutabilmelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilecek.

İFM'de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetlerden 2022 - 2031 yılları arasında elde edilen kazançlarına, kurumlar vergisi indirim oranını %100 olarak uygulanacak, kuruluş ve izinlere dair istenen harçlar için 5 yıl süre ile muafiyet getirilecek. Düzenleme önce Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Teklifle Amaçlananlar Şöyle:

 • İstanbul Finans Merkezi (İFM)'nin uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonunun sağlanması;
 • İFM'nin yönetilmesine ve işletilmesine ilişkin hükümlerin düzenlenmesi;
 • Menkul kıymetler, türev araçlar, ödeme sistemleri, elektronik para ve benzeri faaliyet, hizmet ve işlemlerin İFM'de finansal faaliyet olarak gerçekleştirilebilmesi;
 • İFM'nin tüm altyapı ve üst yapısının işletilmesine yönelik iş ve işlemlerin, 20 yıl süre ile Türkiye Varlık Fonu tarafından bu amaçla kurulan anonim şirket tarafından yürütülmesi;
 • İFM'de yer alacak katılımcıların faaliyetlerine ilişkin mevzuatın gerektirdiği izin, ruhsat ve benzeri işlemlerinin tek bir bürodan takip edilmesi;
 • Finansal Hizmet İhracatının tanımının yapılıp kapsamının belirlenmesi;
 • Finansal Hizmet İhracatı kapsamında elde edilen kazançların %75'inin kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilmesi, bu faaliyetler için harç ve damga vergisi kolaylıklarının getirilmesi;
 • İFM'de faaliyette bulunan katılımcıların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın defter ve belgeleri yabancı para birimiyle tutabilmelerine imkân sağlanması;
 • Nitelikli uluslararası insan gücüne erişim imkanlarının artırılması;
 • İFM'de bulunan taşınmazlar hakkında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda kat malikleri kurulu ve benzeri kurullara verilen yetkilerin, 20 yıl süre ile yönetici şirket tarafından kullanılması;
 • Kanun'un uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi;
 • İFM'de gerçekleştirilen Finansal Hizmet İhracatı niteliğindeki faaliyetlerden 2022 ila 2031 yılları arasında elde edilen kazançlarına, kurumlar vergisi indirim oranının %100 olarak uygulanması;
 • Kuruluş ve izinlere dair istenen harçlar için 5 yıl süre ile muafiyet getirilmesi;
 • İFM'de yer alan bazı taşınmazların yönetici şirket adına tescil edilmesi ve bu tescil işlemlerine yönelik birtakım muafiyet ve istisnalar tanınması.