• img
    Yükleniyor...

Avukatlık Kanunu Değişiyor! Teklif Mecliste.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın ilk imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, avukatlık stajına engel teşkil etmemek koşuluyla sigortalı çalışmanın yolunu açıyor.

Hakim ve savcılar ve adayları hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar, görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek. Bu kişiler, avukatlık stajı boyunca aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak ve bu dönemde yıllık izinlerini kullanabilecek. Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından ‘adli yardım bürosu’ oluşturulacak. Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden, o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak.

Teklifle adli yardım hizmetleri için kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin barolar arasındaki dağıtım esasları belirleniyor. Buna göre, ödenekten gönderilen paraların barolar arasındaki dağıtımında puanlama esas alınacak. Puanlamada öncelikle her baroya 5 temel puan verilecek. Bu temel puana ilave edilecek puanlar, baroların üye sayıları ve il nüfusları baz alınarak belirlenecek. Baroya kayıtlı olan her 50 üye avukat için bir puan; il nüfusu esas alınarak her 5 bin nüfus için bir puan belirlenerek baronun puanına eklenecek. 

Birden fazla baronun bulunduğu illerde ise her 5 bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın %40'ı, o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılacak. 

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, teklifin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Kamuda çalışan hukuk mezunları stajlarını yaptığı dönemde eğer ücretsiz izinle stajlarını yapacak olurlarsa bu süre bir yıl sınırlı kalmasın, staj süresi içinde ücretsiz izinli olarak stajlarını yapabilsinler. Özel sektörde sosyal güvenlik sigortasına bağlı olarak bir kişi ise çalışırken eğer stajını yapmak isterse stajı Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışıyor olması nedeniyle yanmasın, stajını da yapabilsin. Burada ücret almalarıyla ilgili de bir sıkıntı olmayacak. Yani kamu ve özel sektörde çalışanlar stajlarını yaptığı dönem içinde eğer bir ücret alırlarsa daha evvel stajları yanıyordu, şimdi bu da söz konusu olmayacak."

İstanbul ve Ankara'da birden fazla baro bulunduğu için adli yardımlarda adaletsizlik olduğunu dile getiren Özkan, bu nedenle teklifte barolara yönelik adli yardımlara ilişkin düzenleme yaptıklarını da belirtti.
Teklifin gerekçesi ise şöyle:  
Teklifle, avukat stajyerinin sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmasının fiilen avukatlık stajının yapılmasına engel oluşturmayacağı açıkça düzenlenmektedir. Bu kapsamda işin avukatlık stajının fiilen yapılmasına engel olmaması gerekmektedir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapanların avukatlık stajını yapabilmeleri kolaylaştırmakta, bu kapsamda bu kişilere avukatlık stajı süresi boyunca aylıksız veya ücretsiz izin verilmesi özel olarak hüküm altına alınmaktadır. Bu kişiler staj süresi içinde yıllık izin de kullanabileceklerdir.