• img
    Yükleniyor...

Türkiye-Azerbaycan Arasındaki Anlaşma TBMM’de jet hızıyla kabul edildi!

Genel Kurulda geçtiğimiz hafta Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan Türkiye ile Azerbaycan Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi muhalefet partilerinin de desteğiyle kabul edilerek yasalaştı. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 15 Haziran 2021'de imzalandığı yerin adını taşıyan Şuşa Beyannamesi, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngörüyor.

Teklifin Dışişleri Komisyonu görüşmelerinde ayrıntılı bilgi veren ve milletvekillerinin de sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın, Dışişleri Komisyonundaki bilgilendirmesinden bazı bölümler şöyle:

"Bölgedeki ulaştırma engellerinin kaldırılmasına yönelik çabaları destekliyoruz. Bu bağlamda, Zengezur üzerinden sağlanacak koridora özel önem atfediyoruz. Zengezur Koridoru, Azerbaycan - Nahçıvan bağlantısının sınır boyunca demiryolu ve karayolu hatlarıyla hayata geçirilmesini öngörüyor. Yaklaşık 44 kilometre uzunluğundaki bu koridorun açılmasının ekonomi, siyaset ve güvenlik açısından bölgeye önemli kazanımları olacak. Ülkemizin güçlü ulaştırma alt yapısından istifadeyle bu koridor Asya ile Avrupa arasında yeni bir bağlantı oluşturacak, Türk dünyasının stratejik konumunu daha da güçlendirecek. Azerbaycan'la bugüne kadar 300’e yakın anlaşma, protokol ve mutabakat muhtırası imzaladık. Ahdî alt yapımızın temel unsurlarını 1921 Kars Anlaşması, 1994 Dostluğun ve Çok Yönlü İşbirliğinin Geliştirilmesi Anlaşması, 1994 İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Protokolü ile 2010 tarihli Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması oluşturuyor. Şuşa Beyannamesi’ni 2010 tarihli anlaşma üzerine bina ettik. Bununla Azerbaycan'la iş birliğimizin temellerini güçlendirmeyi, bölgesel güvenlik, refah ve istikrara katkı sağlamayı hedefliyoruz. İlişkilerimizi stratejik ortaklıktan müttefiklik düzeyine çıkarma irademizi bu beyannameyle ortaya koyduk. Bu hedef doğrultusunda müttefiklik ilişkilerimizin kurulmasının siyasi ve hukuki mekanizmalarını belirleme kararı aldık. Bu çerçevede, bağımsızlığımıza, egemenliğimize veya toprak bütünlüğümüze yönelen bir tehdit olduğunda Birleşmiş Milletler şartına uygun şekilde gerekli yardımı yapma ve silahlı kuvvetlerin koordinasyonunu sağlama taahhüdünde bulunuyoruz. İhtilaflar, bölgesel ve küresel güvenliği ilgilendiren meselelerin çözümlenmesi doğrultusunda ortak çaba gösterme kararlılığımızı vurguluyoruz."