• img
    Yükleniyor...

Zeytinliklerde Maden Faaliyetleri İzni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretiminde yürütülecek maden faaliyetleri için zeytinliklerin taşınmasına izin veren bir yönetmelik çıkardı. Yönetmelik, zeytinliklerin “kamu yararı” dikkate alınarak enerji, maden, inşaat şirketleri tarafından kullanılabilmesine izin verecek.

Ancak öte yandan, 1939 tarihli ‘Zeytin Yasası’nın 20. maddesinde “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin gelişmesine mani olacak atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.” deniliyor.

Normlar hiyerarşisine göre kanun, yönetmelikten üstün sayılmaktadır. Bu durumda yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay’a başvuru yapılabilir. Keza İyi Parti, yönetmeliğin iptali için bugün Danıştay’a başvurusunu iletti.

İzmir Barosu'ndan Şehrazat Mercan, "2012 yılında yönetmeliği değiştirdiler, Danıştay’a başvurarak onu da iptal ettirdik. Zeytin kanunu özel bir kanun. Bir kez daha toplanıp dava açacağız. Çok büyük bir tepki var. Bizde kendi hazırlığımızı yapıyoruz" dedi.

Şehir Plancıları Odasının yaptığı açıklamada da, “Zeytinlikler halihazırda Akdeniz ve Ege bölgelerinde taş ve kömür ocaklarının işletilmesi ya da kurulması sebebiyle yaygın biçimde parçalanıyor ve zarar görüyor” denildi.