• img
    Yükleniyor...

6 Muhalefet Partisi Mutabakat Metni Belli Oldu

Anayasa, Seçim Kanunu, hükümetin oluşumu, Meclis İçtüzük değişiklikleri ve Siyasi Etik Yasası: 6 siyasi partinin 28 Şubat buluşmasının ayrıntıları neler? Hülya Karabağlı, Meclis’te.org için yazdı.

Hülya Karabağlı’nın @hlkozmen haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti ile 6 muhalefet partisi başkanı, 13 Şubat’ta bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından gözler yeni sistemle ilgili mutabakat metninin açıklanacağı 28 Şubat buluşmasına çevrildi.

Bu metin, muhalefet partilerinin izleyecekleri yol haritasında hangi konu ve düzenlemelerde mutabakat sağlandığı açısından önem taşıyor. Yeni sisteme ilişkin Anayasal, yasal değişikliklerin açıklanacağı 28 Şubat metninde bugüne kadar yapılamayan Siyasi Etik Kanunu da yer alıyor.

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin @avidrissahin, yasama, yürütme ve yargı organları ve demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini yeniden yapılandıran 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni' konusunda açıklamalarda bulundu:

“Laiklik olmazsa olmaz. Bu dönem en büyük zırh olduğunu gösterdi bize. Devletin, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu vurgulamamız gerekir”. 

 

  • 1982 Anayasası bir nevi yarı Başkanlık sistemine benzer bir uygulama içeriyor. Bu nedenle, Meclis yasama ve denetim fonksiyonlarını tam anlamıyla işlevleştiremiyor.
  • Keskin bir biçimde Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin uygulanması amacıyla yargı seçimlerinin bir kısmı kendi içerisinde yapılacak. Ancak üst kurulların seçimi Anayasa Mahkemesi, HSK gibi TBMM’de nitelikli çoğunlukla seçilecek. Bu da bir nevi partiler arası uzlaşmanın yolunu açacak.
  • Hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak amacıyla TBMM’de basit çoğunluk esas alınacak.
  • Hükümete istikrar kazandırmak için gensoru ve yapıcı güvensizlik oyu birleştirilecek. Hükümetin düşürülebilmesi, TBMM’nin üye salt çoğunluğuyla yeni hükümetin seçilmesi şartına bağlı olacak. Böylece yeni hükümetin kurulması güvence altına alınmadan mevcut hükümet düşürülemeyecek.
  • Parlamento 600 üyeden oluşacak.  Genel seçim 5 yılda bir yapılacak ve ülke barajı yüzde 3 olacak.
  • Parlamentonun bağımsızlığı için İç Tüzük değişikliğine gidilecek.  
  • Seçim Kanunları ile Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik yapılacak. 
  • Cumhurbaşkanı 7 yıllığına parlamentodan bir dönem seçilecek. Aktif siyasette yer almayacak.