• img
    Yükleniyor...

27. Yasama Döneminde 'İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'

27. Yasama Dönemi’nde ‘İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948’den günümüze insan haklarına dikkat çeken bugüne geldiğimizde, mecliste.org olarak 27. Yasama Dönemi’nde TBMM’de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na ulaşan ve işleme alınan başvuruları inceledik.

‘İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’

1990 yılında dünyada ve Türkiye’de insan haklarını izlemek, uygulamaların bu gelişmelere uyumunu sağlamak ve başvuruları incelemek üzere TBMM’de kurulan ‘İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’, İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvuruları inceler ve gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletir.

  1. Yasama Döneminde, 1 Aralık 2021 itibarıyla komisyona ulaşan ve işleme alınan başvuruların detayları şu şekilde:
  •  Komisyona ulaşan toplam başvuru sayısı 9.030. Bu sayının 8.655’i işlem yapılan, kalan 375’i ise işlem bekleyen.

Toplam Başvuru Dağılım

 

 


  • En fazla başvuru alınan ilk üç konu cezaevleri sorunları (6.761 başvuru), yargıya ilişkin sorunlar (1.928) ve yasal düzenleme talepleri (858) olmuştur.

chart

 

 


  • Cezaevleri sorunları toplam başvurunun %60.8’ini oluştururken yargıya ilişkin sorunlar %17.3’ünü, yasal düzenleme talepleri ise %7.7’sini oluşturmaktadır.

chart (1)


  • Memuriyet sınavı sorunları, yabancı ülkelerde bölgeler ve uluslararası kuruluşlarla ilgili sorunlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru yardım talepleri ise komisyona en az başvuru yapılan konular arasında yer almaktadır.