• img
  Yükleniyor...

CHP Anayasa Mahkemesi’nin Kapısını Kaç Kez Çaldı?

CHP Anayasa Mahkemesi’nin kapısını kaç kez çaldı; hangi yasaları götürdü. Prof. İbrahim Kaboğlu ‘meclis’te.org’a açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili, Anayasa hukuku profesörü İbrahim Kaboğlu, TBMM’deki ikinci parti olarak, yürürlükteki Anayasa’ya saygı gereği ve tarihsel bir görev ve sorumluluk içinde Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurma hakkına sahip ve bu yolu kullanabilen tek partinin CHP olduğunu söyledi. 

Ayrıca 27. Yasama Dönemi’nde 2022’ye kadar geçen sürede yürürlüğe giren 300 düzenlemenin 139’unun içindeki aykırılıkları tespit ederek iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını belirtti.

Kaboğlu: “Kararların tamamında yürürlüğün durdurulması istemleri reddediliyor”

Anayasa Mahkemesi’nin 27. Yasama dönemi yasa ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine yönelik, uzun sürelerde çok az karar verdiğini belirten Kaboğlu, yürürlüğe giren 300 düzenlemeden iptali istenilen 139 başvurudan yalnız 41’ine ilişkin karar verdiğini belirterek, bunların 21’inin ret, 20’sinin ise iptal kararı olduğunu söyledi. Kaboğlu, ayrıca kararların tamamında yürürlüğün durdurulması istemlerinin reddedildiğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Anayasa Mahkemesi’nin kanunlara ilişkin, CHP’nin yaptığı 67 iptal başvurularından yalnız 24’üne, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine ilişkin ise, 66 iptal başvurularından yalnız 11’ine ilişkin karar verdiğini, ortalama karar süresinin yaklaşık 17 ay olduğuna  dikkat çekti.

CHP’nin, Anayasa Mahkemesi’nden iptal istemi üzerine tespit edilen sistematik anayasa ihlallerini şöyle sıraladı:

 • Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi (Anayasa, m.7)

 • Hukuk devleti ilkesi (normlar hiyerarşisinin ihlali, hukuki belirlilik ve güvenlik ile kamu yararı alt ilkelerinin ihlali) (Anayasa, m.2)

 • Sosyal devlet ilkesi(Anayasa, m.2)

 • Devletin temel amaç ve görevlerine ilişkin yükümlülükler (Anayasa, m.5)

 • Yürütme yetkisi ve görevine ilişkin sınırların ihlali (Anayasa, m.8)

 • Temel hak ve özgürlükler (özellikle Anayasa m.19, 20, 21, 33, 35, 36, 38, 56, 70, 13)

 • Kanun önünde eşitlik ilkesi (Anayasa, m.10)

 • Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü (Anayasa, m.11)

 • İdarenin kanuniliği ilkesi (Anayasa, m.123)

 • Yerinden yönetim kuralları (Anayasa, m.127, 123)

 • Devletin çevreyi koruma yükümlülüğü (Anayasa, m.43, 56, 63, 169, 170)

 • Kamu görevlilerinin mesleğe giriş ve özlük haklarına ilişkin kanuni güvenceler (Anayasa, m.128)

 • Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı kuralı (Anayasa, m.153)

 • İnsan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler (Anayasa, m.90)