• img
    Yükleniyor...

Stokçuluğa Karşı Torba Yasa Teklifi Meclis'e Sunuldu

Stokçuluk yapanlara yönelik cezaları artıran 8 maddelik torba yasa teklifi, bugün komisyonda görüşülecek.

AKP milletvekillerinin imzasıyla Meclis’e sunulan teklifte “piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması” gerekçesiyle stokçuluk yapanların cezalarının artırılması öngörülüyor.

Torba teklifteki önemli değişiklikler şu şekilde:

  • Teklife göre stokçuluğun cezası olarak alt sınır 100 bin lira üst sınır ise 2 milyon lira olarak belirlendi.
  • Daha önce işletme hakkı verilen limanların sözleşme süreleri, sözleşmede öngörülen koşulları yerine getirmesi ve dava haklarından vazgeçmeleri koşuluyla 49 yıla kadar uzatılabilecek.
  • Etibank, TEK ve elektrik dağıtım şirketleri adına kayıtlı tesisler faaliyetlerinin niteliğine göre TEİAŞ ve TEDAŞ’a devredilecek.
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin yerli akşam desteğinden yararlanabilmesi için, işletmeye girecek kapasite artışlarının işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanması sağlanacak.
  • Kaçakçılıkla Mücadele Yasası kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara, LPG Piyasası Yasası kapsamında lisans verilemeyecek.

17 Aralık’ta sona erecek bütçe görüşmelerinden sonra, yasa teklifinin 21 Aralık’ta Genel Kurul’da görüşülerek Meclis’ten geçirilmesi planlanıyor.

Teklif görüşüldükten sonra, TBMM’nin de 4 Ocak’a kadar çalışmalarına ara vermesi öngörülüyor.