• img
    Yükleniyor...

Meclis’in Yeni Yıl Gündemi: Ekonomi, Sağlık ve Yargı

TBMM, 27 Aralık’ta “ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla” Meclis Başkanlığı’na sunulan ekonomiye ilişkin torba kanunun Genel Kurul’da kabul edilmesiyle 2023 çalışma takvimini tamamlamış oldu.

16 Ocak’a kadar çalışmalarına ara veren Meclis’i yeni yılda ise yoğun bir takvim bekliyor. Genel Kurul ve komisyonların gündeminde ekonomi, sağlık, yargı gibi pek çok alana ilişkin kanun teklifleri yer alacak. 8. Yargı Paketi’nin de aralarında olduğu Meclis’e gelmesi beklenen düzenlemeleri mecliste.org sizler için derledi.

Ruhsatsız Silah Taşımaya Yeni Yaptırım

Meclis’e ilk olarak İçişleri Bakanlığı’nı da ilgilendiren ruhsatsız silah taşımaya yeni yaptırımlar getirecek olan kanun teklifinin gelmesi bekleniyor. Düzenleme ile birlikte ruhsatsız silah taşımanın cezası artacak. Teklife göre ruhsatsız silah taşıma suçlarında tutuklamanın da söz konusu olabileceği öngörülüyor. Ayrıca silahın "tetik, namlu, iğne" gibi parçalarının ayrı ayrı yakalanması da suç olarak kabul görecek.

Doktorların Hak Kaybı Önlenecek

TBMM Başkanlığı’na gelmesi beklenen bir diğer kanun teklifi ise sağlık alanına ilişkin. Kaynaklara göre iktidar, Sağlık Bakanlığı’nı da ilgilendiren bir teklif üzerinde çalışılıyor. Teklifin içeriğine göre üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik düzenleme öngörülüyor.

Ekonomiye İlişkin Yeni Torba Yasa

İktidarın üzerinde uzun zamandır çalıştığı ve kamuoyunu yakından ilgilendiren ekonomiye ilişkin yeni torba teklif de 2024'te Meclis’e gelecek konular arasında yer alıyor. Uzun süredir beklenen torba yasaya göre şu an 7 Bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının artırılması bekleniyor. Bunun yanı sıra işverene asgari ücret desteğini 500 TL’den 700 TL’ye yükselten düzenleme de bu teklifte yer alıyor. Ayrıca, deprem bölgesindeki inşaat ve yapım işlerindeki yüksek fiyatlarla mücadelenin de bu teklif içinde yer alması bekleniyor.

8.Yargı Paketi

Uzun süredir hazırlıklarına devam edilen ve şimdiden tartışma yaratan 8. Yargı Paketi de, yeni yılın en çok beklenen kanun teklifleri arasında yer alıyor.

Paketle, “yargı hizmetlerine erişim, yargı hizmetlerinin kalitesinin artırılması, uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi” amacıyla 22 kanun ve 108 maddede değişiklik öngürülürken, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği kanun maddelerine ilişkin düzenlemeler, noterlik ile ilgili düzenlemeler, toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak politikalar da yine bu pakette yer alıyor.

Evli Kadının Soyadı Tartışması

60’tan fazla maddeden oluşması beklenen paketteki tartışmalı konulardan biri kadınların evlendikten sonra alacakları soyadı üzerine. Teklifle düzenlenecek, kadının kendi soyadı ile kocasının soyadını nasıl kullanacağı konusu, Şubat 2023’teki Anayasa Mahkemesi kararı da göz önüne alındığında tartışmaların odağında.

8. yargı paketinde, infaz sürelerine göre mahkumiyetlerde de değişikliğe gidiliyor. İnfaz süresine göre yatarı bulunmayan mahkumiyetlerde de artık hapis cezası uygulanacak. Örneğin suçlu, 1 ay hapis cezası almış olsa bile cezasının en az yüzde 40’ını yani 12 gününü cezaevinde geçirmesi gerekecek. Böylece denetimli serbestlik, 1 yıl uygulanmak yerine cezayla orantılı olarak değişiklik gösterecek.

Bir diğer değişiklik ise arabuluculuk sınavlarına ilişkin. Yeni yargı paketiyle, hukukçular artık sınavsız olarak arabuluculuk yapabilecekler. Ancak bu madde, mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular için geçerli olabilecek.

Yeni yargı paketine göre anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi konusunda davası açma hakkı tanınacak. Evlat edinenlerin isimleri, evlatlığın kimliğine anne ve baba adı olarak yazılabilecek.

İsveç’in NATO Üyeliği Meclis Gündeminde

TBMM, çalışmalarına ara vermeden önce, Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen ve İsveç’in NATO üyeliğinin uygun bulunmasına dair kanun teklifini de gündeme almıştı. Bu teklifin de yeni yılın ilk ayında Genel Kurul’a gelmesi ve sürecinin tamamlanması bekleniyor.