• img
    Yükleniyor...

Aile ve Gençlik Fonu Kuruluyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Aile ve Gençlik Fonu Kurulmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda başlıyor.

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, geçtiğimiz hafta AK Parti milletvekillerinin imzalarıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bu hafta Genel Kurul’da görüşülecek kanun teklifinde, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı ‘Aile ve Gençlik Fonu’ kurulmasına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edilen teklif, özetle şu değişiklikleri içeriyor:

  • Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğinde ‘Aile ve Gençlik Fonu’ kurulacak.
  • Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Başkanlığında yürütülecek.
  • Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşacak.
  • Fonun yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.
  • Fona ilişkin mali veriler, en geç 6'şar aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak.
  • Fon, kurumlar vergisinden, harçlardan ve damga vergisinden muaf tutulacak.