• img
  Yükleniyor...

'Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi' Başlıyor!

mecliste.org: Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi (25-26-27 Kasım 2023) (ANKARA)

Meclis’in yasama ve denetim yaparken gücünü tam anlamıyla ortaya koyabilmesi için vatandaşlar ve sivil toplum olarak bizlere de büyük iş düşüyor. Bu amaçla;

mecliste.org olarak, yasama faaliyetlerine katılımda ve etki etmede sivil toplumu güçlendirmek hedefiyle düzenlediğimiz “Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi”nin, 2023 yılı için üçüncü programını da gerçekleştiriyoruz. 

Yüz yüze düzenleyeceğimiz yılın son eğitimi için son başvuru tarihi: 9 Kasım Perşembe, Saat 23.59!

Eğitim Neleri Amaçlıyor?

 • Siyasette söz sahibi olan ve demokratikleşme ilkesi gereğince vatandaşların yönetime aktif katılımını sağlayan araç ve yöntemlere dair teorik ve pratik bilgiler sunmak,
 • Böylelikle vatandaşların ve sivil toplumun yasa yapım süreçlerine aktif katılımlarını, yasaların etkilerinin izlemelerini ve değerlendirmelerini kolaylaştırmak.

Eğitim Neleri Hedefliyor?

Katılımcıları için; 

 • Hükümet sistemleri ve Meclis yapısına dair temel bilgiler;
 • Yasama ve denetim süreçlerini etkin izleme ve değerlendirme;
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinin işlev, faaliyet ve görevlerini etkin izleme ve değerlendirme;
 • Yasamada aktif vatandaşlık ve katılımcılık;
 • Lobiciliğin temelleri;
 • Savunuculuk döngüsü.

Başvuru Kriterleri Neler?

 • Temsil ettiği sivil toplum kuruluşunun yapı organında (Yönetim kurulu ya da denetim kurulu üyesi, kurucu vb.) ya da profesyonel yapısında yer almak.
 • İzleme, değerlendirme ve katılım ile ilgili gündem oluşturma deneyimine sahip olmak ya da izleme çalışmalarına ilgi duymak.
 • Program sonrası, olası izleme, değerlendirme ve katılım çalışmalarının mecliste.org platformu ile paylaşmak konusunda gönüllülük göstermek.
 • İyi derecede iletişim becerilerine sahip olmak.
 • İyi derecede dijital okur-yazar olmak.

Not: Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır. Başvuru değerlendirmeleri belirlenen çeşitlilik kriterleri doğrultusunda yapılacaktır.
Not: Eğitim öncesinde, kişisel verilerin korunması kapsamında KVKK Metni imzalatılacaktır. 

Konaklama ve Ulaşım

 • ‘Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi’ 25-26-27 Kasım (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) günleri Ankara’da gerçekleştirilecektir.
 • Şehir dışından gelen katılımcılar için lojistik ve konaklama giderleri Denge ve Denetleme Ağı tarafından karşılanacaktır.