• img
  Yükleniyor...

'Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi'

mecliste.org: Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi

mecliste.org olarak, yasama faaliyetlerine katılımda ve etki etmede sivil toplumu güçlendirmek hedefiyle düzenlediğimiz Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimlerine devam ediyoruz.

Meclis’in yasama ve denetim yaparken gücünü tam anlamıyla ortaya koyabilmesi için vatandaşlar ve sivil toplum olarak bizlere de büyük iş düşüyor dedik ve bugüne kadar Türkiye’nin yedi bölgesinden yüzlerce sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle tamamladığımız eğitimlerimizle ve sonrasında oluşan gönüllü çalışma gruplarıyla, yasamada katılım ve izlemeyi sivil toplumla buluşturan platform olduk.

Eğitim Neleri Amaçlıyor?

 • Siyasette söz sahibi olan ve demokratikleşme ilkesi gereğince vatandaşların yönetime aktif katılımını sağlayan araç ve yöntemlere dair teorik ve pratik bilgiler sunmak,
 • Böylelikle vatandaşların ve sivil toplumun yasa yapım süreçlerine aktif katılımlarını, yasaların etkilerini izlemelerini ve değerlendirmelerini kolaylaştırmak.

Eğitim Neleri Kapsıyor?

Katılımcıları için; 

 • Hükümet sistemleri ve Meclis yapısına dair temel bilgiler
 • Yasama ve denetim süreçlerini etkin izleme ve değerlendirme
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işlev, faaliyet ve görevlerini etkin izleme ve değerlendirme
 • Yasamada aktif vatandaşlık ve katılımcılık
 • Lobiciliğin temelleri
 • Savunuculuk döngüsü

Başvuru Kriterleri Neler?

 • Temsil ettiği sivil toplum kuruluşunun yapı organında (Yönetim kurulu ya da denetim kurulu üyesi, kurucu vb.) ya da profesyonel yapısında yer almak.
 • İzleme, değerlendirme ve katılım ile ilgili gündem oluşturma deneyimine sahip olmak ya da izleme çalışmalarına ilgi duymak.
 • Program sonrası, olası izleme, değerlendirme ve katılım çalışmalarının mecliste.org platformu ile paylaşmak konusunda gönüllülük göstermek.
 • İyi derecede iletişim becerilerine sahip olmak.
 • İyi derecede dijital okur-yazar olmak.