• img
    Yükleniyor...

Asgari ücretten verginin kaldırılmasına ilişkin teklif genel kurulda kanunlaştı

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, genel kurulda oylanarak oy birliğiyle kanunlaştı.

Kabul edilen torba yasaya göre bazı değişiklikler,

  • Hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmayacak,

  • Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85'i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan "Asgari Geçim İndirimi" düzenlemesi yürürlükten kaldırılacak,

  • Savunma Sanayii Başkanlığınca ya da Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak KDV istisnasının kapsamı genişletilecek.

STK Temsilcileri Ne Dedi?

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek genel kurula havale edilen ve oy birliğiyle kabul edilen kanunun, komisyondaki görüşmelerine Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri katılarak görüşlerini aktardı.  

HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENEL SEKRETER YARDIMCISI ERDOĞAN SERDENGEÇTİ:

“ Tüm ücret gelirlerinden asgari ücrete tekabül eden kısım kadar gelirlerin vergiden muaf olması bizim işçi ve işveren tarafları olarak hep ortak açıklamalarımızda belirttiğimiz bir temennimizdi. Verilen önergeyle bu şekilde bir değişiklik yapılmasını destekliyoruz.”

TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU TEMSİLCİSİ ENGİN SEZGİN:

“DİSK olarak asgari ücret talebimiz net 5.200 lira. Bu talebimize yaklaşılmadı ama yıllardır beklenen bir vergi sorunun en azından ücretlilerde düzelmiş olması sevindiricidir.” 

TİSK GENEL SEKRETERİ AKANSEL KOÇ:

“Paradan ve orandan bağımsız çok daha iyi bir adım atıldı. İlk defa ücretliler üzerindeki vergi yükü ile ilgili bir muafiyet geldi.”  

TÜRMOB GENEL SAYMANI LEVENT DEMİRÖZ:

“Serbest meslek erbapları da her ne kadar kendi hesaplarına çalışsalar da aslında, bir ücretli gibi çalışmaktadırlar. Bu, asgari ücretlilere yapılan istisnanın serbest meslek erbaplarına da şamil olması talebimiz var.

MÜSİAD TEMSİLCİSİ HARUN KAYNAK:

“Komisyona bu uzlaşı üzerine aldığı kararlar yönünden teşekkür ediyorum. İşverenler olarak bizler asgari ücrete yapılan zammın yükünün, işveren üzerinde olduğunun farkındayız ama bu tutarların piyasaya döneceğini, ekonomimizin daha canlı bir hâle geleceğini düşünüyorum.”

 

TOBB HUKUK MÜŞAVİRİ AV. BURKAY ARAZ:

“İş dünyasının bazı endişeleri vardı ama komisyona teşekkür ediyoruz, bütün endişelerimiz giderildi.”

 

TÜRK-İŞ GENEL YÖNETİM SEKRETERİ NAZMİ IRGAT:

“Efendim, güzel bir çalışma oldu. İnsanların sevinci yerine gelmiş oldu.”