• img
  Yükleniyor...

Afet Yeniden İmar Fonu Kuruluyor!

Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 9 Mart’ta kabul edildi. Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün ilk imza sahibi olduğu teklife göre afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla kurulacak Fona ilişkin detaylar şöyle:

 • Fonun Yönetim Kurulu Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak.
 • Yönetim Kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleyecek.
 • Fonun kaynakları (yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe ve krediler; bütçeye bu amaçla konulacak ödenek) kurum ve kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutulacak.
 • Yönetim Kurulu tarafından karar verilen projeler için, harcama programı kapsamında ödenmek üzere Fondan, ilgili kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılacak. Bu şekilde aktarılan tutarlar bir yandan genel bütçeye, öte yandan diğer idareler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilecek.
 • Fon, bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetlenecek.
 • Fon kaynakları ve aktarılmasına ilişkin mali veriler, en geç üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak.
 • Fon, kurumlar vergisinden muaf olacak.
 • Fona yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.
 • Doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti adına sağlanan dış finansmanı, Afet Yeniden İmar Fonuna karşılıksız tahsis etmeye Bakan yetkili olacak.
 • "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında toplanan paralar, fona aktarılmayacak.