• img
  Yükleniyor...

Milli İstihbarat Akademisi Kuruluyor: Teklif Mecliste!

19 Ocak’ta AK Parti milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir ve Orhan Erdem’in ilk imza sahibi olarak TBMM Başkanlığa verdiği ‘Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' bu hafta ‘Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülüyor.

Kanun teklifi, Milli İstihbarat Akademisi kurulması, üniversitelerde 50d kadrosunda çalışan araştırma görevlilerinin kadroya alınması gibi düzenlemeleri de öngörüyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesinin öngörülemez ve soyut olduğu gerekçesiyle Eylül 2022’de iptal ettiği yükseköğretim kurumları içinde işlenen disiplin suçlarıyla ilgili 54. madde de yeniden düzenleniyor.

Teklif Ne Getiriyor?
 • Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde "Milli İstihbarat Akademisi" kurulacak. Söz konusu yükseköğretim kurumu, istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapabilecek.
 • 50d kadrosunda görev yapan araştırma görevlilerinin kadrolarının bulunduğu üniversiteye atamaları yapılacak.
 • Vakıf üniversitelerinin kapanması halinde banka hesabında nakit olarak tutulması gereken yüzde 2 teminat yerine banka teminat mektubu da geçerli olabilecek.
 • Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin denetim ve işleyişi düzenlenecek.
 • Yükseköğretim kurumlarının uygulayacağı yaptırımlar ise yeniden düzenlenecek. Yaptırımlar şu şekilde olacak:
  • Kınama cezası gerektiren eylemler:
   • Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri yanıltmak amacıyla eksik veya yanlış bildirmek;
   • Ders, seminer, sınav gibi çalışmaların düzenini bozmak;
   • Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş veya pankart asmak;
   • Sınavlarda kopyaya teşebbüs edenler ve üniversite kampüsünde belirlenen alanlar dışında tütün ürünleri kullanmak.
  • Bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası gerektiren eylemler:
   • Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak;
   • Disiplin soruşturmalarının usulüne uygun bir şekilde yürütülmesini engellemek;
   • Yükseköğretim kurumundan aldığı bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak;
   • Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak;
   • Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak;
   • Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek;
   • Yükseköğretim kurumuna ait kapalı veya açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek;
   • Yükseköğretim kurumu personeli veya öğrencilerini tehdit etmek. 
  • Bir Dönem Uzaklaştırılma Gerekçeleri:
   • İşgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak;
   • Personel veya öğrencilere fiili saldırıda bulunmak;
   • Hırsızlık yapmak, eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek; 
    İntihal yapmak.
  • İki Dönem Uzaklaştırılma Gerekçeleri:
   • Yükseköğretim kurumu görevlilerine ve öğrencilerine karşı cebir ve şiddet kullanmak;
   • Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak;
   • Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek;
   • Cinsel tacizde bulunmak;
   • Silah, mermi, patlayıcı madde taşımak.
  • Atılma Gerekçeleri:
   • Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak;
   • Suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına faaliyette bulunmak veya örgüte yardım etmek;
   • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, başkalarına vermek ya da ticaretini yapmak;
   • Ateşli silahlarla, mermilerini ve özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak;
   • Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek.