• img
    Yükleniyor...

Ticarete İlişkin ‘Torba Kanun’ Teklifi Meclis’te!

Ticarete ilişkin ‘torba kanun’ teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre serbest bölgelerde, doğalgaz altyapısını kurmak ve işletmek, bölge içinde dağıtım ve satışını yapmak, işletici şirketlerin yetki ve sorumluluğunda olacak. Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret odası üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve 157 milletvekilinin imzasını taşıyan ‘Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, 17 Ocak’ta Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülerek Genel Kurula geldi.

Teklif Neler Getiriyor?
  • Kooperatiflerin ve ilgili kooperatif birliklerinin; 
  • Genel Kurul toplantılarına görevlendirilen bakanlık temsilcilerine, belirli bir tutarı geçmemek üzere Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutarda ücret, net olarak ödenecek.
  • Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri kooperatife ilişkin bilgileri, Kooperatif Bilgi Sistemi'nin (KOOPBİS) kurulmasına müteakip 1 yıl içinde sisteme aktaracak.
  • Serbest bölgelerde, kullanıcıların ihtiyacı olan doğalgaz altyapısını kurmak ve işletmek, kamu ve özel kuruluşlardan doğal gazı satın alarak bölge içinde dağıtım ve satışını yapmak, işleticinin yetki ve sorumluluğunda olacak. İşleticinin izni olmaksızın doğal gaz ihtiyacı başka bir yerden karşılanamayacak ve bu amaçla münferiden tesis kurulamayacak.
  • İşleticinin talebi ve doğalgaz dağıtım şirketinin kabulü halinde şirketler serbest bölgeler içinde şebeke yatırımı yaparak ya da yapılmış şebekeyi mülkiyeti ile birlikte devralarak EPDK tarafından belirlenen koşullar kapsamında serbest bölge içinde doğal gaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilecek.
  • Doğalgaza ilişkin faaliyetlerin işletici tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, doğal gaz iletim ve dağıtım lisansı sahibi şirketlerin herhangi bir hak, yetki ya da sorumluluğu bulunmayacak.
  • Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bölge içi doğalgaz şebekesi yatırımı dağıtım şirketlerince yapılmış olan serbest bölgelerde, işleticilerin bölge içi dağıtım ve satış yetkisi dağıtım şirketlerine devredilmiş sayılacak.
  • Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret odası üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek. Her yılın Ocak ayında güncelleme çalışması yapan odalar ilgili üyeyi yönetim kurulu kararıyla askıya alabilecek ve aidat tahakkukunu durdurabilecek.