• img
    Yükleniyor...

Hazinenin Borçlanma Yetkisi 493 Milyar TL’ye Çıkıyor

TBMM Genel Kurulu’nda, Hazine’nin borçlanma yetkisini 200 milyar TL artırarak 493 milyar TL’ye çıkaran Elektrik Piyasası Kanun teklifinin de yer aldığı torba kanun üzerindeki görüşmeler başladı.

Ekonomiye ilişkin ‘torba kanun’, ‘Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ismiyle 10 Aralık’ta Meclis Başkanlığına sunulmuştu.

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır ve 41 milletvekilinin imzasını taşıyan ve birçok tartışmaya neden olan teklif, 15 Aralık’ta ‘Sanayi Komisyonunda 14 saati aşan süreyle görüşülerek kabul edilmişti.

14 maddeden oluşan teklifte, zeytinlik alanlarını madencilik faaliyetine açan birinci madde, komisyon görüşmeleri sırasında geri çekilmişti, ancak limanların 49 yıla kadar özelleştirilmesinin önünü açan ikinci madde milletvekili oylarıyla kabul edildi.

Peki, 20 Aralık’ta TBMM Genel Kurulunda da görüşülmeye başlanan ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve siyasetçiler tarafından tartışılan bu ‘torba kanun’ teklifi ne getiriyor?

  • Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek. Böylece 293 milyarlık olan borçlanma yetkisi 493 milyar liraya çıkacak,
  • Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ve TCDD’ye ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi veya devriyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri 49 yıla kadar uzatılacak,
  • BOTAŞ'ın ödenmemiş vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık silinecek,
  • Petrol sektöründeki araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde işçilerin gece çalışabilmelerine yönelik düzenleme yapılacak,
    Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planında yer verilen hedeflerle uyumlu olarak ‘Elektrik Piyasası Kanununda yapılan değişiklikle, "toplayıcı" ve "toplayıcılık" tanımı getirilecek,
  • ‘Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin sona ermesinden sonra Komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda görevli kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair usul ve esasların belirlenmesine yönelik düzenleme yapılacak,
  • TEDAŞ elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklardan, asıl alacak tutarı 2 bin TL’yi aşmayan alacaklar ile ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek.