• img
  Yükleniyor...

İç Güvenlik Fakültesi Kuruluyor

Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif 26 Ekim saat 15.00’te İçişleri Komisyonunda görüşülecek.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve 69 milletvekilinin imzasını taşıyan 16 maddelik “Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, polis akademisi bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulacak. Teklifte ayrıca silah ruhsatlarına ve bulundurmaya ilişkin hükümler ve şehit yakınlarına intikal eden silah ruhsatına ilişkin değişiklikler de yer alıyor.

Teklif Ne Getiriyor?

 • Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak ve 3 ay içinde yapılacak atamalarla kadroları tamamlanacak.
 • Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde, en az 4 yıl süreli fakülte mezunlarından yapılacak sınavda başarılı olanlara ilk derece amirlik eğitimi verilecek.
 • İç Güvenlik Fakültesinde eğitim alanlar, eğitim süresinin iki katı süreyle mecburi hizmetle yükümlü olacak.
 • Fakültenin esas öğrenci kaynağı, 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak. Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile de fakülteye öğrenci alınabilecek.
 • İç Güvenlik Fakültesi ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencileri, Polis Akademisi bünyesinde ücretsiz iaşe edilecek. Polis memuru olarak eğitim görenlere ayrıca tayın bedeli ödenmeyecek.
 • Polis memuru olarak eğitim görenler hariç fakülte, polis meslek yüksekokulu ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencilerine ayrıca harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenecek.
 • İç Güvenlik Fakültesi veya ilk derece amirlik eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler, komiser yardımcısı rütbesinde ihtiyaç duyulan kadrolara atanacaklar.
 • İç Güvenlik Fakültesinde lisans eğitim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç ders geçme esası ile 8 yarıyıl, sınıf geçme esası ile 4 öğretim yılı olacak.
 • Şehitlerin ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden silah ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak.
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin ödevleri, hak ve sorumlulukları, personel tarafından uyulması gereken kurallar, sahip olunması gereken vasıflar ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.
 • Teklifle, Jandarma Asayiş Vakfı, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun kapsamı dışına çıkarılacak.