• img
    Yükleniyor...

Tütün Kaçakçısına 2 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezası Geliyor

Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, üretimine, satımına ilişkin usul ve esasları belirleyen 11 maddelik yasa teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif, 25 Ekim Salı günü TBMM Adalet Komisyonunda görüşülerek kabul edildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve 66 milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunulan 11 maddelik “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası getiriyor.

Teklif ile makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenlere ise yılda 2 milyar adet üretme zorunluluğu getiriliyor. Aynı markadan olmak şartıyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi üretim şartı, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında da aranacak.

Teklife göre Ürün İzleme Sistemi’ne, (ÜİS) fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi ya da verilerin iletilmesini önleyenlere veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine neden olanlara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Teklifin, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğuna ilişkin ile Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını düzenleyen maddesi, Kanun’un yayım tarihinde, diğer maddeleri ise 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Teklif Ne Getiriyor?
  • Özel etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenen veya işaretlenen ürün bilgilerinin kurulan veri merkezine aktarılmasını sağlayan Ürün İzleme Sistemi’ne (ÜİS), müdahale ederek belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine neden olanlara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.
  • Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu getirilecek. Aynı markadan olmak şartıyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi üretim şartı, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında da aranacak.
  • Makaron ve sigara üretim tesislerinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunmadan, özel etiket ve işaretlerle ürünlerini etiketlemeden veya işaretlemeden makine çalışma testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi yapanlara, 10 bin liradan az olmamak üzere idari para cezası verilecek.
  • Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.
  • Tütün ve alkollü içkilere ilişkin izin, uygunluk ve yetki belgesi başvurusu, tadili veya süre uzatımına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için borç bulunmaması şartı getirilecek.
  • Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
  • Son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak. Elektronik kimlik bilgileri tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için BTK’nin düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek.