• img
    Yükleniyor...

“Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ilgili Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon raporunu verdi.

İçerik Güncelleniyor