• img
    Yükleniyor...

Görüşmelerde Anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek ilk 4 maddesinin Türk Anayasa metinlerinde gelişim aşamaları, Anayasa Mahkemesinin anayasa değişikliklerini denetleme yetkisi ile karşılaştırmalı olarak

İçerik Güncelleniyor