• img
  Yükleniyor...

Nedir?

Mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek ve yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platformdur.

Meclis hepimizin iradesini temsil eder. Bizim oylarımızla seçilen milletvekilleri hepimizin hayatını çok yakından ilgilendiren çok önemli işleri bizim adımıza ve bizim için yürütürler. Bizim adımıza yasa yaparlar, bizim adımıza bu yasaları hayata geçiren yürütmeyi denetlerler, o çatı altında gerçekleşen her türlü faaliyette bizi temsil ederler.

Dolayısıyla, başta yasa yapım süreci olmak üzere, TBMM çatısı altında gerçekleşen her türlü faaliyet hakkında doğru ve güvenilir bilgiye sahip olmamız, yasa yapım sürecinin her aşamasının herkesin katılımını sağlayacak şefafflıkta olması demokrasinin gereği olduğu kadar milletin iradesinin temsilcisi olan Meclis’in de daha etkin ve güçlü çalışabilmesinin gereğidir. Katılımcı ve şeffaf ve dolayısıyla daha etkin ve güçlü çalışan bir meclis ise bu çatı altında gerçekleştirilen her türlü faaliyetin hepimiz tarafından sahiplenilmesi anlamına gelir.

Meclis çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmanın ve bu çalışmalara katılmanın çeşitli yolları olabilir. Gelişen teknolojinin bize sunduğu yeni ve eşsiz olanaklar hayatın başka alanlarında olduğu gibi bu alanda da yeni fırsatlar sunuyor. Mecliste.org, bu fırsatlardan yararlanarak oluşturduğu dijital platformu başta sivil toplum olmak üzere herkesin hizmetine sunuyor. Mecliste.org, başta sivil toplum olmak üzere herkesin meclis faaliyetleri hakkında bilgilenmesi ve meclis çalışmalarına katılım süreçlerini yine bu platform aracılığıyla deneyimlemesini hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için ise şöyle bir yol izlemeyi planlıyor:

 • Meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri ile ilgili olarak sivil toplum başta olmak üzere herkesin kolaylıkla ulaşabileceği, güvenilir bir bilgi kaynağı olmak.
 • Düzenli aralıklarla meclis gündemine gelen bir kanun önerisini ele almak ve bu kapsamda şu çalışmaları yapmak:
  • Uzmanlar yardımıyla ele aldığımız kanun önerisinin özetini hazırlayarak onun herkes tarafından daha kolay anlaşılır olmasını sağlamak.
  • Söz konusu kanun önerisi hakkında farklı görüş ve bakış açısına sahip uzmanların görüşlerini, fikirlerini ve önerilerini paylaşarak bunlardan başta sivil toplum olmak üzere herkesin faydalanmasını sağlamak.
  • Söz konusu kanun önerisi ile ilgili herkesin görüşlerini paylaşabileceği bir ortam sağlamak.
  • Ele aldığımız kanun önerisi hakkında Mecliste.org’a iletilen görüş ve analizleri söz konusu önerinin görüşülmesi sırasında karar vericilere iletmek.

Güçlü bir meclis için şeffaf ve katılımcı bir yasama süreci!