• img
    Yükleniyor...

Diğer Komisyonlar

Meclis çatısı altında on sekiz ihtisas komisyonu bulunmaktadır. Bunlar: Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, Bayındır, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, İnsan hakları İnceleme Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu, Çevre Komisyonu.