fbpx

KOMİSYONLAR

Diğer Komisyonlar

mecliste.org
KOMİSYON

Meclis çatısı altında on sekiz ihtisas komisyonu bulunmaktadır. Bunlar: Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, Bayındır, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, İnsan hakları İnceleme Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu, Çevre Komisyonu.

 

YAZAR mecliste.org

mecliste.org, meclisin yasama, denetim ve temsil işlevleri hakkında ve kanun tasarı ve tekliflerinin içeriği ile ilgili doğru, güvenilir bilgiye sahip olmak, kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili farklı bakış açılarını görmek, yasa yapım sürecinde karar vericilere görüşlerini ve önerilerini iletmek isteyenlerin Türkiye’de ilk kez buluşacağı bir platform.