fbpx

Anayasa Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonudur. 26'ncı Yasama Döneminde Komisyonun üye sayısı yirmi altı olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerinin on beşi Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna, altısı Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna, üçü Halkların Demokratik Partisi Grubuna ve ikisi Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna mensuptur. Komisyon kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir katip seçer.
Anayasa Komisyonu; TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen Anayasa ve TBMM İçtüzüğünün değiştirilmesi hakkındaki kanun tekliflerini, siyasi partiler ve seçim mevzuatı, TBMM üyelerinin statüsü ve hakları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bakanlar Kurulunun ve bakanlıkların kuruluş ve çalışma usulleri ile diğer anayasal kuruluşlar ve benzeri konulardaki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmektedir. Bunların yanında Anayasa Komisyonu Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Katibi; Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan ve milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili Başbakanlık tezkerelerini görüşen Karma Komisyonun da Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katibi’dir.

Komisyon detayları için tıklayınız.

KOMİSYONA BAĞLI DOSYALAR

1 Ekim'de Meclis Başkanlığına sunulan İçtüzük Değişikliği Teklifi 0 Ekim'de TBMM Genel Kurulunda kabul edilip Meclis kararı oldu. Yeni sistemde Meclisin üstlendiği görevleri tam anlamıyla yerine getirebilmesi açısından İçtüzük değişikliği büyük önem taşıyor. Hem var olan İçtüzük Değişikliği Teklifinin getireceklerini hem de yeni sisteme göre başka nelerin değişmesi gerektiğini "İçtüzük değişikliği 2018" dosyamızda sizler için hazırladık.

04 EKİM 2018

 AK Parti ve MHP'nin hazırlamış olduğu İçtüzük Değişikliği Teklifi 7 Temmuz'da Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu. Teklif 12 Temmuz itibari ile Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Süreç nasıl ilerleyecek? Ne gibi değişiklikler olacak? 

12 TEMMUZ 2017

10 Aralık'ta Meclis Başkanlığına sunulan anayasa değişikliği teklifi 10 Şubat'ta Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Yasama, yürütme, yargı gibi konuları içeren bu değişiklik bizlerin hayatını nasıl etkileyecek?

13 ARALIK 2016

Siyasetçilere duyduğumuz güven demokrasinin kriterlerinden. Adımıza kararlar alan siyasetçilerin, bu gücü yararımıza kullandığından emin olmalıyız. Siyasi Etik Kanun teklifi de siyaset yapmanın etik kurallarına kadar 'temiz' siyaset yapmanın ilkelerini belirlemeyi hedefliyor.

29 NİSAN 2016