fbpx
UZMAN GÖRÜŞLERİ

Yasa tasarı ve teklifleriyle ilgili uzman görüşlerini okuyarak farklı bakış açıları edinin; kendi fikirlerinizi paylaşarak sesinizi duyurun!

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 38 gün süren komisyon görüşmeleri tamamlandı. Bütçe Kanunu Teklifinin Genel Kurul görüşmeleri ise 6 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

3 ARALIK 2021
UZMAN GÖRÜŞÜ
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Ağ olarak bir araya geldiğimiz yıl olan 2011’den bu yana, denge denetleme sisteminin damgasını vurduğu bir anayasa için söz söylüyoruz. Duruşumuz da, tavrımız da hiç değişmedi çünkü ancak bu başarıldığı zaman, haklarımızın tam anlamıyla korunacağına; huzurlu, müreffeh bir ülkede, zorlukları aşarak bir arada yaşayabileceğimize inanıyoruz.

10 ŞUBAT 2017
UZMAN GÖRÜŞÜ

Prof. Dr. Selin Esen - "Demokratik bir hükümet sisteminde yasama, yürütme ve yargı organları arasında yürütme erkinde odaklanan bir bütünleşmenin değil, bunlar arasında denetimi, işbirliğini ve dengeyi sağlayacak araç ve mekanizmaların bulunması gerekir. Bu bakımdan teklif, parlamenter sistemi kaldırıyor ancak çoğulcu demokratik bir rejimde işleyebilecek bir başkanlık sistemini de getirmiyor."

17 OCAK 2017
UZMAN GÖRÜŞÜ

Prof . Dr. Fuat Keyman - "Genel değerlendirmesini ister “rejim değişikliği”, ister “hükümet sistemi değişikliği” başlığında yapalım, Türkiye parlamenter demokrasisinde tektonik taşların yerinden oynadığı, oyun değiştirici bir süreçten geçiyoruz."

14 OCAK 2017
UZMAN GÖRÜŞÜ

M. Erkut Ayvaz - "Anayasa değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulu’na gelmesiyle birlikte gergin bir oylama sürecine girildi. AK Parti ve MHP uzlaşısının bir neticesi olarak ortaya çıkan ve hükumet sisteminin dönüşümünü esas alan anayasa değişiklik teklifi, ne yazık ki muhalefet parti ve çevreleri tarafından manipülatif bir şekilde ele alınmaya çalışılmaktadır."

13 OCAK 2017
UZMAN GÖRÜŞÜ

Prof. Dr. Osman Can - "Türkiye’de hükümet sisteminde köklü değişikliklere yol açabilecek Anayasa değişikliği teklifi, kimi düzeltme ve değişikliklerle birlikte Anayasa Komisyonundan geçti. Şu sıralar Genel Kurul’da görüşülüyor."

10 OCAK 2017
UZMAN GÖRÜŞÜ