fbpx

2017 bütçesi 2 Kasım itibariyle Plan ve Bütçe Komisyonunda görülmeye başlandı. Peki bütçe bizlerin hayatını nasıl etkiledi ve etkileyecek?

3 KASIM 2016

Dosya hakkında bir bakışta bilgi sahibi olun!

Dosyanın hangi aşamada olduğu hakkında bilgi sahibi olun!

Bu bizi neden ilgilendiriyor, hayatımızda neler değişecek keşfedin!

GÜNCELLEMELER

Bu dosyayla ilgili uzman görüşlerini okuyarak bakış açısı kazanın, kendi fikirlerinizi paylaşarak sesinizi duyurun, dosya kamuoyunda nasıl konuşuluyor; medyada yer alan haberleri ve yapılan çalışmaları inceleyin!

Gonca Şenay - "Al Jazeera, AK Parti ile MHP’nin üzerinde uzlaşmasıyla Meclis’e sunulan başkanlık sistemi teklifini siyaset bilimi ve hukuk hocalarına sordu. Teklifin olumlu yönleri olduğunu savunanlar da dahil tüm uzmanlar kuvvetler ayrılığının biraz daha güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor."

20 ARALIK 2016
NASIL KONUŞULUYOR?

Av. Sima Baktaş "Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması açısından özellik arz eden bir kanundur. Bütçe yasası kamu yönetiminin faaliyetlerini hukuki normlara bağlayan bir yasadır."

20 ARALIK 2016
UZMAN GÖRÜŞÜ

Kübra Par - "Bu, bütün devlet güçlerini tek bir elde toplamayı planlayan bir teklif. Cumhurbaşkanı kadiri mutlak bir yere oturuyor ve o, o noktadan her alanı düzenleyebiliyor. Herkese dokunan ama kendisine dokunulamayan bir Cumhurbaşkanı yaratılıyor. Buradan demokrasi çıkmaz. Bu bir başkanlık rejimi de değil çünkü başkanlık rejiminde az çok denge denetleme mekanizmaları vardır. Bunda hiç yok."

17 ARALIK 2016
NASIL KONUŞULUYOR?

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/779), TBMM Genel Kurulunun 16 Kasım 2016 tarihinde yaptığı 21. Birleşimde kanunlaştı.

23 KASIM 2016
GÜNCELLEMELER

Meclis sadece bir sonraki yılın bütçesini yapmaz. Aynı zamanda bir önceki yılın harcamalarını da kendisini seçen seçmenler adına denetler. Kesinhesapların kontrol ve denetimi olarak ifade edilen bu süreç, yürütmenin hesap verebilirliğinin en önemli göstergelerinden biridir. mecliste.org olarak, Türkiye’de kesinhesap denetimi sürecine dair temel bilgileri ve bu süreçte yaşanan aksaklıkları ele aldık.

23 KASIM 2016
GÜNCELLEMELER

Bir önceki yılın bütçesinin nereye harcandığının konuşulması ve bir sonraki yılın bütçesinin yapım süreci yürütmenin denetlenmesinin en etkin araçlarından biridir. Bütçe yapım sürecine katılım paramızın nereye harcanacağında söz sahibi olabilmemiz anlamına gelir. ABD, Güney Kore, İngiltere ve Norveç’te bütçe yapım sürecine katılım biçimlerini ele aldık.

23 KASIM 2016
GÜNCELLEMELER

Devlet bu sene bütçe gelirlerinin yüzde 85’e yakınını vergi gelirlerinden elde etmeyi planlıyor. Cebinizden çıkan vergilerin bütçede nasıl bir yeri var, paramız günün sonunda neler için harcanıyor?

18 KASIM 2016
GÜNCELLEMELER